HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID13365
ime J., Vlatka
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13365)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Osnovnu školu završila je u Virovitici, Srednju školu završila je u Zagrebu 1981. godine i iste se godine upisala na DT odsjek Šum. fakulteta u Zagrebu, na kojem je diplomirala 1986. godine. Za vrijeme studija bila je demonstratorica za predmet Matematika i Statističke metode u drvnoj industriji. Od 1987. godine zaposlena je na Šum. fakultetu u Zagrebu kao asistentica za predmet Površinska obrada drva. Poslijediplomski studij znanstvenog područja tehnologije finalnih proizvoda, upisala je školske godine 1986/87. Magistarski rad Režimi brušenja ravnih furniranih ploha i njihov utjecaj na površinsku obradu obranila je u srpnju 1991. godine. Disertaciju Prilog istraživanjima trajnosti prevlaka na drvu obranila je 19. veljače 1998. godine. U sklopu rada na ALIS projektu Improving the service life of exterior timber building components provela je 1993. četiri tjedna u institutu Building Research Estabilishment u Garstonu, Watford, kao stipendistica Britanskog savjeta. Sudjelovala je u znanstvenoistraživačkom radu projekata Istraživanje i promicanje kakvoće drvnih proizvoda i Trajnost i modifikacija površine drva. Objavila je 11 znanstvenih i 9 stručnih radova.

1Trajnost sistema prevlaka - drvo (s B. Ljuljka), Zbornik radova sa savjetovanja Savremena površinska obrada u funkciji zaštite proizvoda drvne industrije, Beograd, 1990.
2Otpornost prevlaka na građevinskoj stolariji prema vremenskim utjecajima, Drvna ind., 41(1990), 1-2, 3-8.
3Trajnost prevlaka na drvu, Drvna industrija, 41(1990), 5-6, 81-84.
4Ispitivanje kvalitete brušenih površina, Drvna industrija, 42(1991), 1-2, 3-15.
5Utjecaj granulacija i smjera brušenja na hrapavost brušenih površina, Drvna industrija, 43(1992), 2, 47-53.
6Identifikacija i klasifikacija suvremenih tehnoloških sustava površinske obrade, Proizvodni sustavi u drvnoj industriji I, 83-91, Zagreb, 1992.
7Lijepljenje jelovine po klasičnom i VF postupku (s V.Sertić), Drvna industrija, 43 (1992), 3, 87-91.
8Utjecaj zatupljenosti brusne trake na hrapavost brušenih površina, Drvna industrija, 44(1993), 2, 47-51.
9Noviteti u površinskoj obradi građevinske stolarije (s H. Turkulin), Znanstveno-stručno savjetovanje Svjetski izazovi preradbi drva u Hrvatskoj, AMBIENTA 1994.
10Optimizacija izbora materijala i postupaka pri lijepljenju i površinskoj obradi (s B.Ljuljka), Savjetovanje ZIDI-ja Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj, Novi Vinodolski, 1994.
11Vodeni lakovi (s B. Ljuljka), Drvna industrija 45(1994), 1, 20-26.
12Skidanje starih naliča s površine drva, Drvna industrija, 45(1994), 4, 119-123.
13Kvaliteta površinske obrade namještaja, Međunarodno savjetovanje Osiguranje i upravljanje kvalitetom, kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti, ZIDI, Opatija 1995.
14Ubrzano ispitivanje postojanosti površine drva (s H. Turkulin), Drvna industrija, 46(1995), 1, 30-34.
15pH-Površine drva (s B. Ljuljka), Međunarodno savjetovanje povodom 150. godišnjice Hrvatskog šumarskog društva Uporaba drva, str. 65-76, Zagreb, 1996.
16Investigation into the changes of wood surface layer by measurement of pH-value (s B. Ljuljka i dr.), Drvna industrija, 47(1996), 3, 95-10.
17Drvo i alternativni materijali u ojastučenom namještaju (s I.Grbac i S.Tkalec), Međunarodno savjetovanje Uporaba drva u 21. stoljeću, AMBIENTA ’97, Zagreb, 1997.
18Konstrukcije drvnih proizvoda i tehnologija obrade poslije 2000. godine (s I.Grbac i S.Tkalec), Međunarodno savjetovanje Uporaba drva u 21. stoljeću, AMBIENTA ’97, Zagreb, 1997.
19Istraživanje mogućnosti zaštite drva od UVzračenja i vode (s I.Grbac i S.Tkalec), Međunarodno savjetovanje Uporaba drva u 21. stoljeću, ISBN 953- 6307-27-8, AMBIENTA ’97, Zagreb, 1997.
20Turkulin, H., Jirouš-Rajković, V., Grbac, I., 1997: Površinska postojanost drvnih građevnih konstrukcija. Š.L. 11-12, s.617 pdf
21Boris Ljuljka, Andrija Bogner, Ivica Grbac, Vlatka Jirouš-Rajković, 2001: Obrada i uporaba jelovine. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 751
22Andrija Bogner, Ivica Grbac, Želimir Ivelić, Vlatka Jirouš-Rajković, Boris Ljuljka, 2003: Obrada i uporaba bukovine. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 721
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM