HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1338
ime L., Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1338)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Josipa i Marije rođ. Volf. Osnovnu školu polazio je u Tršću u Gorskom kotaru, a Srednju šum. školu u Delnicama 1968. U šumarstvu se zaposlio iste godine. Glavninu radnog vijeka bio je poslovođa u Šumariji Tršće, ŠG Delnice, sada UŠ podružnica Delnice. Radio je na doznaci, sječi, otpremi, uzgoju i uređivanju šuma. Sada je na mjestu pomoć. revirnika za privatne šume. Živi u rodnom mjestu Ferbežari kod Tršća.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM