HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13397
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
ing. drvne industrije - proizv. namještaja
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13397)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Petra i Ivke r. Jurić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio zidar, a majka kućanica. Osnovnu je školu završio u Solinu 1969, a Tehn. školski centar Split - školu za KV radnike završio je 1972. Diplomirao je 17.XI.1986. na Šum. fakultetu u Zagrebu, VI. stupanj na DT odjelu. Radni staž započeo je kao stolar u Tvornici građ. stolarije Drvnog kombinata Split. Uskoro prelazi (1979) u poduzeće Univerzal - izrada interijera. Nakon deset godina rada odlazi na profesionalno usavršavanje na Šum. fakultet u Zagrebu. Nakon diplomiranja vraća se u Univerzal kao pomoćnik voditelja u stolarskoj jedinici, odnosno kao njezin voditelj, zatim je zaposlen na obradi ponuda u službi prodaje za drvnu struku. God. 1990. upisuje dopunsko pedagoško- psihološko obrazovanje na Sveuč. u Splitu i nakon toga u Obrtno-tehničkoj školi predaje stručne predmete budućim stolarima. God. 1994. postaje stalni sudski vještak za drvodjeljstvo u Općinskom i Trgovačkom sudu u Splitu. Kako je poduzeće Univerzal, u kojemu je bio stalno zaposlen, palo u stečaj, prijevremeno je umirovljen 2000. god. Povremeno radi kao savjetnik i kontakt-osoba za tehnička pitanja i izradu nacrta u privatnoj tvrtki.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM