HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13430
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     


lokacija


 Sin Josipa i Katice r. Smudić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je zanimanjem bio poljoprivr. tehničar, a majka kućanica. Osnovnu školu završio je u Kutini 1948, a Drvoprerađivačku školu u Virovitici 1951. god. Apsolvirao je 1957/58, a diplomirao 1961. na Šum. fakultetu u Zagrebu, DI smjer. Radni vijek započeo je u DIP-u Voćin, a nastavio u DIP-u Gaj Slatina. Potom radi u DIP-u Gvozd, DIP-u “Rade Šupić” Rijeka i na kraju u DIP-u Klana. U mirovinu odlazi 1983. Umro je 1999. u 66. godini života. Sahranjen je 14.XII.1999. u Kostreni.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM