HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1345
ime L., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, VŠS iz područja lovstva, referent
     

                                                                IZBOR      (lugari /1345)   IZMJENE         ISPISlokacija

više obr.1987.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj

 Sin Valentina i Fanike rođ. Malnar. Osn. školu završio je u Tršću, a Srednju šum. u Splitu, V. stupanj u Karlovcu i VI. u Ljubljani. Od 1955. do 1993. radio je u šumarstvu i obavljao gotovo sve radove od lugarskog vježbenika do upravitelja šumarije. Pretežito je radio u Šum. Tršće i RZ Zajedničke službe UŠ Delnice. Vrlo je aktivan i zaslužan za lovstvo – u Hrvatskoj i Sloveniji. Dodijeljen mu je velik broj ordena i priznanja: Medalja rada, Orden rada II. i I. reda, Orden III, II. i I. reda za zasluge u lovstvu, za zasluge za lovstvo Slovenije Orden II. reda, te Plaketu za unapređenje Općine Čabar. Zaslužan je i za vatrogastvo pa je dobio Plaketu Vatrogasnog saveza Hrvatske, Medalju II. reda i Orden I. reda. Živi u Vrbovskom.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM