HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13501
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija


 Osnovnu i srednju školu završio je u Mariboru. Apsolvirao je 1951/52. na Poljopr.- šum. fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 1953. god. na Šum. odjelu - tehnički smjer. Cijeli radni vijek proveo je u slovenskom šumarstvu: najprije je bio šef Sektora za iskorištavanje šuma, zatim šef Tehničkog sektora, voditelj Komercijalnog sektora i na kraju direktor GG-a Maribor.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM