HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13509
ime K., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13509)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1961.Ravna gora
srednje obr.1965.Delnice
apsolvirao1970.
diplomirao1971.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1971.Šumarija Gerovo
1973.Radin ravna gora

 Sin Franje i Antonije rođ. Kučan. Hrvat, katolik. Otac mu je bio lugar, a majka kućanica. Osnovnu je školu završio u Ravnoj Gori 1961, a Srednju šumarsku školu u Delnicama 1965. godine. Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1969/70, a diplomirao je 1971. godine. Nakon diplomiranja zaposlio se u ŠG-u Delnice, u Šumariji Gerovo, gdje je proveo dvije godine (1971-1973). Tada je prešao u Radin Ravna Gora za direktora nabavnog sektora. Na tom se radnome mjestu zadržao od 1973. do 1985. kada je postavljen za v.d. generalnoga direktora Radina. Na tom je mjestu ostao godinu dana, a 1986. god. prelazi na poslove izvoza i uvoza u Radinu. Tu je radio do 1991. kada je postavljen na mjesto komercijalnog direktora Pilane Ravna Gora. Politički i društveno je aktivan. Član je Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM