HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID136
ime B., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /136)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Dragutina i i Terezije rođ. Anzel. Osnovnu školu završio je u Petrijevcima, a Srednju šum. školu u Delnicama 1969. god. U šumarstvu radi od 1969. god. Sada je zaposlen kao poslovođa radilišta u Šumariji Valpovo, UŠP Osijek.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM