HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13656
ime L., Bojan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1975.Tršće
srednje obr.1979.Delnice
apsolvirao1986.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao1987.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 7. 1987.GPŠG Tršće
20. 8. 1990.DI Goranprodukt Gerovo
18. 4. 1992.Ministarstvo obrane RH
trenutno, od22. 1. 1996.Ljekarna Čabar

 Sin Branka i Sonje rođ. Lisac. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je dipl. ing. šum., a majka trgovkinja. Osnovnu školu završio je u Tršću 1975, a Srednju šumarsku školu u Delnicama 1979. god. Studij šumarstva upisao je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsol. je 1985/ 86, a diplomirao na Šum. odjelu 1987. god. Kao pripravnik zapošljava se 1. srpnja 1987. u OOUR-u za iskorištavanje šuma Tršće tadašnjega Goransko-prim. ŠG-a Delnice. Dana 20.VIII.1990. prelazi u DI Goranprodukt Čabar, pogon Gerovo, gdje ostaje dvije godine. Tijekom Domovinskog rata od 18.IV.1992. do 25.II.1995, profesionalno radi u Ministarstvu obrane RH, a 22.I.1996. postaje privatnik (Ljekarna Čabar).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM