HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID137
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – nadlugar, VKV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /137)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Radi u šumarstvu od 1941. God. 1974. bio je lugar u Šumariji Koprivnica, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM