HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13729
ime M., Dragutin
zvanje
zanimanje     
mr. oec., dipl. ing. drv. ind.
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13729)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Martina i Zorke. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljoprivrednici. Osnovnu školu završio je u Trnavi 1949, a gimnaziju u Virovitici 1958. godine. Studirao je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je 1961/62, a diplomirao 22.I.1963. na DI odjelu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1976. god. s temom Razvoj proizvoda kao funkcija marketinga u konkretnom poduzeću kombinatskog tipa. Rad u struci započeo je kao referent za investicije, nastavio kao tehnolog u tvornici stolaca, te kao šef tehničke pripreme također u tvornici stolaca, zatim je bio šef tehn. službe kombinata drvne ind. Nakon toga bio je direktor tvornice namještaja, šef prodaje u kombinatu drvne industrije, delegat predstavnik Exportdrva u Kuwaitu i UAE, šef odjela u finalnom sektoru i pomoćnik direktora Finalnog sektora Exportdrva. Sudjelovao je na mnogobrojnim stručnim simpozijima u zemlji i inozemstvu te na kongresu Europske unije za namještaj.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM