HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13767
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13767)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Nikole i Ane r. Vidaković, poljoprivrednika. Osnovnu školu završio je u Virovitici 1955, a u Srednjoj tehn. školi drvne struke u Virovitici maturirao je 1959. Apsolvirao je 1963/64, a diplomirao 1966. na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu na DI odjelu. Na istom fakultetu odslušao je i dvije godine poslijediplomskog studija iz organizacije rada. U tijeku radnog vijeka bio je kalkulant, tehnolog, upravitelj tvornice, rukovodilac TPK-a i pomoćnik direktora u TVIN-u Virovitica. Danas je voditelj tehničke pripreme rada u TVIN-u. Od 1966. do 1969. bio je profesor u Drvnotehn. školi u Virovitici. Polazio je poslovnu školu i Flexcon konzorcij za organizaciju rada. Član je HŠD-a, Ogranka Virovitica.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM