HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1377
ime L., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik, ing. organizacije rada
     

                                                                IZBOR      (lugari /1377)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1965.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1964.
diplomirao1965.

 Sin Antona i Jage rođ. Udiković. Osnovnu školu završio je u Zagorju Modruškom, a Šumarsku školu u Karlovcu 1965. god. Na Univerzi Maribor, u Visokoj školi za organizaciju rada Kranj, diplomirao je organizaciju rada i postigao zvanje inženjera organizacije rada. Od 1965. do 1995. radio je u Šumariji Josipdol: od 1965. do 1968. bio je pripravnik, zatim do 1984. na mjestu je glavnog poslovođe, od 1985. do 1990. bio je na mjestu ing. za pripremu rada, a nakon toga do 1995. radi kao revirnik. Od 1996. do danas zaposlen je kao instruktor za rad u “Hrv. šumama”, UŠP Ogulin. Učesnik je Domovinskog rata na dužnosti zapovjednika satnije, ranjen, HRVI. U HVIDRI–nom poduze ću Klek commerce d.o.o. Ogulin volonterski obnaša dužnost direktora. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata. Živi u Ogulinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM