HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13795
ime M., Kata
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne tehnologije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13795)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Kći Ivana i Anice r. Hodak. Hrvatica, katoličke vjere. Osnovnu školu završila je u Saborskom 1988, a maturirala je u Srednjoj drvno-tehnološkoj u Ogulinu 1992. godine. Diplomirala je na Šum. fakultetu u Zagrebu 20.XI.2000, na DT odsjeku.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM