HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1381
ime L., Ilija
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1381)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Školovao se u Švici, Sv. Ivanu Zelini i Karlovcu – Plaškom (1951). Poslije završene Srednje šum. škole zaposlio se u ŠG “Garjevica” u Bjelovaru, Šumarija Novoselec–Križ. God. 1956. zasnovao je radni odnos u “Sljemenu” – radnoj organizaciji za upravljanje park–šumama Grada Zagreba. I nakon reorganizacije ostao je na istim poslovima do odlaska u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM