HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13826
ime M., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šum
     


lokacija


 Apsolvirao je 1953/54. na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 12.VII.1958. god. na Šum. odjelu, tehnički smjer.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM