HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID13860
ime MILINOVIĆ, Ivica
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13860)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 6. 1930.Baške Oštarije
umro25. 8. 2023.

član HŠD ogranak
Zagreb

2001

mirovina

diplomirani inženjer drvne tehnologije Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Gospiću. Studirao je na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1953/54, a diplomirao 1956. god. na Šum. odjelu - tehnički smjer. Od 1956. do 1972. god. radio je u DIP-u Ogulin kao voditelj pilane Ogulin i Plaški, tehnički direktor i direktor poduzeća. Uz redovite poslove provodio je pokusna piljenja bukovih i jelovih pilanskih trupaca kako bi se utvrdio optimalan način piljenja. Od 1972. radi u Institutu za drvo u Zagrebu, na radnom mjestu višeg struč. suradnika u Odjelu za pilanarstvo. U to vrijeme izradio je samostalno ili u suradnji velik broj studija razvoja naših poduzeća te idejne i glavne tehnološke projekte za nekoliko pilana u SRH. U časopisu "Drvna industrija" objavio je veći broj radova u kojima iznosi rezultate svoga rada. Na Šum. fakultetu u Zagrebu završio je i poslijediplomski studij sa znanstvenog područja tehnologije masivnog drva. Stupanj magistra znanosti s toga područja postigao je 17.XI.1980. obranivši magistarski rad Iskorišćenje tanke bukove oblovine preradom na jarmači.

1Milinović, I., 2007: Ivica Korbar (1927 – 2007). Š.L. 11-12, s.631 PDF
2Milinović, Ivica, 2009: Teodor Puba Tranger (1914 - 2008). Š.L. 1-2, s.115 PDF
3Ivan Milinović, 2016: LUGARNICA BAŠKE OŠTARIJE. Š.L. 3-4, s.192 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM