HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID13860
ime MILINOVIĆ, Ivica
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     


lokacija

rođen1. 6. 1930.Baške Oštarije
umro25. 8. 2023.

član HŠD ogranak
Zagreb

2001

mirovina

diplomirani inženjer drvne tehnologije Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Gospiću. Studirao je na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1953/54, a diplomirao 1956. god. na Šum. odjelu - tehnički smjer. Od 1956. do 1972. god. radio je u DIP-u Ogulin kao voditelj pilane Ogulin i Plaški, tehnički direktor i direktor poduzeća. Uz redovite poslove provodio je pokusna piljenja bukovih i jelovih pilanskih trupaca kako bi se utvrdio optimalan način piljenja. Od 1972. radi u Institutu za drvo u Zagrebu, na radnom mjestu višeg struč. suradnika u Odjelu za pilanarstvo. U to vrijeme izradio je samostalno ili u suradnji velik broj studija razvoja naših poduzeća te idejne i glavne tehnološke projekte za nekoliko pilana u SRH. U časopisu "Drvna industrija" objavio je veći broj radova u kojima iznosi rezultate svoga rada. Na Šum. fakultetu u Zagrebu završio je i poslijediplomski studij sa znanstvenog područja tehnologije masivnog drva. Stupanj magistra znanosti s toga područja postigao je 17.XI.1980. obranivši magistarski rad Iskorišćenje tanke bukove oblovine preradom na jarmači.

1Milinović, I., 2007: Ivica Korbar (1927 – 2007). Š.L. 11-12, s.631 PDF
2Milinović, Ivica, 2009: Teodor Puba Tranger (1914 - 2008). Š.L. 1-2, s.115 PDF
3Ivan Milinović, 2016: LUGARNICA BAŠKE OŠTARIJE. Š.L. 3-4, s.192 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM