HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13862
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13862)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Zagreb

2005

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Dane i Marije r. Šimatović. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio željeznički služ- benik, a majka kućanica. Osnovnu školu završio je u Studencima 1939. Realnu nižu gimnaziju polazio je u Gospiću 1943, a maturirao je 1947. na V. muškoj realnoj gimnaziji “B. Ogrizović” u Zagrebu. Apsolvirao je 1951/52, a diplomirao 23.VI.1952. na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu na Šum. odjelu - tehnički smjer. Nakon diplomiranja zaposlio se u DIP-u Novoselec, zatim je radio u ŠIP-u Dvor, ŠIP-u Sanski Most (BiH) i Lignošperu Bos. Novi (BiH). God. 1962. zaposlio se u TOZ-u, tvornici olovaka - školskog i uredskog pribora - Zagreb. Tu je proveo 30 godina, na raznim radnim mjestima: od šefa pogona, šefa proizvodnje, tehn. direktora i pomoćnika gen. direktora i generalnog direktora. Mali je dioničar TOZ-a Zagreb. Za uspješan rad primio je nekoliko nagrada Grada Zagreba. U mirovinu je otišao 1992. god. Kao umirovljenik živi u Zagrebu.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM