HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13885
ime M., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.1946.Senj
apsolvirao1950.
diplomirao12. 7. 1952.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera Šumarija Senj
1956.Impregnacijadrvo
umirovljen1974.Rijeka

 Sin Nikole i Katice rođ. Tomljanović. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz ugledne senjske trgovačke obitelji. I pučku i srednju školu završio je u Senju. Maturirao je u realnoj gimnaziji 1946. god. Šumarstvo je studirao na Poljopr.-šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu od 1946. do 1952. godine. Apsolvirao je 1949/50, a diplomirao na Šum. odjelu 12.VII.1952. godine. Nakon odsluženoga vojnog roka zapošljava se u ŠG-u Viševica Rijeka - Šumariji Senj. Nakon završenoga pripravničkog staža imenovan je referentom za uzgoj šuma i rasadničarstvo. God. 1956. napušta Senj i odlazi u Karlovac, zaposlivši se u poduzeću Impregnacijadrvo, najprije kao šef proizvodnje, a zatim kao tehnički direktor, na kojoj dužnosti ostaje 18 godina (1956-1974). U tom razdoblju od relativno malog pogona, namijenjenoga impregnaciji drveta, smještenoga u samom gradu, tvrtka seli u Mahično i prerasta u pravi gigant, koji od početnih 14.000 kubičnih metara impregniranih željezničkih pragova, elektrovodnih stupova i skretničke građe doseže kapacitet od 42.000 kubičnih metara godišnje. Kao tehnički direktor, uspijeva postići da građa za impregnaciju ne dolazi samo iz Hrvatske nego iz Slovenije i BiH. Zbog narušenog zdravlja 1974. odlazi u invalidsku mirovinu, preselivši se na svoje imanje u senjsku Žrnovnicu i posvetivši se poljoprivredi i turizmu (kampiranje). Pod pritiskom tadašnjih vlasti 1987. napušta imanje i seli se u Rijeku, gdje provodi umirovljeničke dane.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM