HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13895
ime M., Darko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. drvne tehnologije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13895)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Apsolvirao je 1990/91, a diplomirao 12.V.1992. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DT odjelu. Na istom Fakultetu studirao je i poslijediplomski studij. Izradio je i obranio magistarski rad s naslovom Istraživanje funkcije životnog vijeka karakterističnih proizvoda u industriji namještaja. Disertaciju Modeli planiranja proizvoda i proizvodnih programa u industriji namještaja obranio je 15.XII.1999. na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM