HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13900
ime M., Pavao
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13900)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ante i Helene r. Rukavina. Hrvat, rimokatolik. I otac i majka bili su mu učitelji. Osnovnu školu završio je u Lipi kod Duge Rese 1949, a u IX. (mješovitoj) gimnaziji u Zagrebu maturirao je 1957. god. Diplomirao je 26.X.1962. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odsjeku. Na istom je fakultetu studirao i poslijediplomski studij iz organizacije rada u drvnoj industriji. Magistrirao je 27.III.1978. obranivši magistarski rad Organizacija proizvodnje sjedećih garnitura iz masiva. Odmah nakon diplomiranja zasnovao je radni odnos u DI Slavonija Slav. Brod. Od jeseni 1963. do jeseni 1965. voditelj je skupine radnih jedinica u istom poduzeću. Sljedeće dvije godine (1965-1967) bio je tehnički voditelj u Gaju Slatina. Od 1968. do 1970. radio je kao tehnolog kontrolor u Weyerhaeuser Canada Ltd. u Kanadi, a 1970/71. bio je kontrolor kvalitete u Priel & Soehne Moebelfabrik u SR Njemačkoj. Vrativši se u Hrvatsku, radio je kao voditelj tehničke pripreme od 1971. do 1976, pa voditelj OOUR-a DI Slavonija Požega. Iduće dvije god. (1976-1978) radio je kao voditelj Tehničkog sektora Masiv, Vrbovec, a nakon toga do siječnja 1990. voditelj je Službe za razvoj Spin-Valis, Požega. Naredne dvije godine (1990-1992) direktor je Sektora razvoja u Lepoj, Lepoglava. Posljednje godine radnog vijeka proveo je kao voditelj razvoja u poduzeću Bilokalnik - Javor Križevci. U mirovinu je otišao u 1998. godini. Živi u Križevcima.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM