HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13905
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     


lokacija


 Sin Milana i Ivke r. Kratohvil. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Osnovnu školu završio je 1951. u Vrbovskom, a realnu gimnaziju 1955. u Ogulinu. Studirao je na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1958/59, a diplomirao 16.XI.1960. god. na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu, na DI odjelu. Službovanje počinje u Varaždinu, a nastavlja u Zagrebu: direktor je Mehaničke prerade drva Mundusa, zatim glavni tehnolog kombinata, voditelj I. sektora stoličarne. U Varaždinskoj tvornici stolica ostaje sve do 1970. god. Devet idućih godina radi na istraživanju i primjeni ljepila u Kemijskoj industriji Karbon Zagreb, a potom prelazi u Chromos, gdje radi kao viši struč. suradnik u Sektoru za drvo toga kombinata Chromos Zagreb. Potom radi kao direktor vlastite tvrtke BIOCHEM drvo-premazi d.o.o. Zagreb. Na Šum. fakulteta u Zagrebu, na DT odjelu, završio je i poslijedipl. studij s područja tehnologija finalnih proizvoda. Magistrirao je 14.VII.1983. god. obranivši magistarski rad s naslovom Istraživanje unutrašnjih naprezanja u polimernim prevlakama. Sudjelovao je na brojnim stručnim skupovima vezanim za standardizaciju i primjenu kemijskih proizvoda u drvnoj industriji - u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Cavtatu i drugdje. Na Inovi ,96 nagrađen je za tri ekološka proizvoda.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM