HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1399
ime M., Franjo
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu, čuvar šume – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1399)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mije i Marije rođ. Stegić. Osnovnu školu završio je u Levanjskoj Varoši, a Šum. školu u Vinkovcima. U šumarstvu radi od 1973. god. Čitav radni vijek radio je u Šumariji Đakovo, danas UŠP Osijek, pretežito kao čuvar šume – lugar. Živi u Đakovačkoj Breznici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM