HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13999
ime P., Ilija
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13999)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Nakon završene gimnazije u Gospiću 1969/70. studirao je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je 1972/73, a diplomirao 19.IX.1975. god. na DI odjelu. Iste godine zaposlio se u DI Česma Bjelovar kao pripravnik. Nakon toga kraće vrijeme radi u pilani, a 1978. god. prelazi u Tvornicu iverica u izgradnji, gdje je preuzeo poslove tehničke pripreme rada. Zatim je obavljao poslove tehnologa i tehn. voditelja proizvodnje, a nakon toga radi na poslovima voditelja PJ Tvornice iverica. Na Šum. fakultetu u Zagrebu studirao je i poslijediplomski studij. Magistrirao je 30.VI.1989. god. obranivši magistarski rad Formiranje uzdužnog i poprečnog profila ćilima i njegov utjecaj na fizičko-mehanička svojstva troslojnih ploča iverica.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM