HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID140
ime B., Marijan
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, pom. revirnika – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /140)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Đurđevac

 Sin Ivana i Katice rođ. Halavuk. Osnovnu školu završio je u Ždali, a Šum. školu (IV. stupanj) u Karlovcu (1981). Odmah se zaposlio u šumarstvu i do danas obavlja razne poslove u Šumariji Đurđevac, sada UŠP Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM