HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14017
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14017)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1968.Sibinj
srednje obr.1972.Slavonski Brod
apsolvirao1977.ŠF DI
diplomirao3. 7. 1979.ŠF DI
karijera1979.DI Slavonija
trenutno, od DI Slavonija

 Sin Ivana i Kate rođ. Gronjak. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Sibinju 1968, a gimnaziju u Slav. Brodu 1972. Apsol. je 1976/77, a diplomirao 3.VII.1979. na DI odjelu Šum. fakulteta Sveuč. u Zagrebu. Od 1979. do 1984. radio je kao tehnolog u proizvodnji ljuštenog i rezanog furnira u DI Slavonija Slav. Brod. Nakon toga dvije je godine voditelj proizvodnje rezanog furnira, a od 1986. voditelj je Tvornice rezanog furnira. Na tom je mjestu bio i početkom 2001. godine.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM