HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1404
ime MAJNARIĆ, Antun (Markas)
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1404)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1910.Delnice
umro17. 9. 1973.Delnice

 Delnice, 11.5.1910. – Delnice 17.9.1973. Sin Josipa Majnarića. Osnovnu školu polazio je u Delnicama. Cijeli radni vijek radio je kao lugar, pretežito u Delnicama. Od 1953. do umirovljenja 1970. radio je u Šumariji Delnice, ŠG Delnice. U rodnim Delnicama je i umro 1973. god. (Podatke je pribilježio sin Ivan, na čemu mu zahvaljujemo.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM