HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14066
ime P., Marko
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14066)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mile i Ane r. Ivezić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio željezničar, a majka kućanica. Školovao se u Osijeku: osnovnu školu završio je 1944, a u Gimnaziji “I. L. Ribar” maturirao je 1952. god. Studirao je na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1955/56, a diplomirao na Šum. odjelu, DI smjer, 21.III.1959. Na istom je fakultetu 11.VII.1978. magistrirao iz organizacije rada u finalnoj proizvodnji obranivši magistarski rad Primjena metode trenutačnih opa- žanja u proizvodnim pogonima drvne industrije. Kao stipendist zaposlio se dana 1.IV.1959. u DIK-u Đurđenovac. Nakon pripravničkog staža postao je voditelj hidrotermičke obrade drva pri Tvornici parketa, a zatim upravitelj Tvornice parketa, gdje ostaje do 1964. god., kad prelazi u Tvornicu namještaja i godinu dana radi kao šef Tehničke pripreme rada. God. 1966. prelazi u Službu razvoja u kombinatu, gdje je najprije samostalni tehnolog, a potom i voditelj službe. God. 1969. nakratko odlazi u DIP Delnice, a zatim u DI Slavonija u Slav. Brodu. Tu radi u Službi za razvoj i kapitalnu izgradnju te sudjeluje u izgradnji novih pogona u industrijskoj zoni. Godine 1979. prelazi u Osijek kao komerc. predstavnik tvrtke zadužen za komerc. obradu Slavonije i Vojvodine te za ubrzanje izvoza i uvoza preko tvrtke Mursa Export-import Osijek i Export- drvo Zagreb - predstavništvo u Osijeku. U Slav. Brod vraća se 1989. na mjesto komerc. direktora DI Slavonija, a 1993. prelazi u Tehničko-razvojni sektor. S toga mjesta odlazi u mirovinu. Uvijek je radio na unapređenju i promicanju struke. Bio je na studentskoj praksi u Oslu (Norveška) 1956. i 1957. godine. Neprestano je učio i proširivao znanje. Služi se engleskim, njemačkim i ruskim jezikom. Obrazovao je mlade drvarce u Tehničkoj drvarskoj školi u Đurđenovcu, Slav. Brodu i Osijeku. Napisao je skripta Tehnologija drva, Tehnička priprema rada, Organizacija rada i Ekonomika poduzeća. Nastojao je povezati operativu sa znanstvenim ustanovama i radio na transferu suvremene tehnologije u svojim poduzećima. Član je HŠD-a.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM