HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14086
ime PETROVIĆ, Sjepan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
     


lokacija

rođen8. 10. 1940.Podravski Podgajci
umro4. 6. 2018. Osmogodišnju školu završio je u Donjem Miholjcu, a Srednju tehničku školu strojarskog smjera u Osijeku. Na Šum. fakultet u Zagrebu upisao se 1959, a diplomirao 1964. godine. Nakon završetka studija zapošljava se u Institutu za drvo u Zagrebu. Radio je na brojnim znanstvenoistraž ivačkim, razvojnim i projektantskim zadacima s područja proizvodnje furnira i drvnih ploča, ljepila i tehnologije ljepljenja, te proizvodnje lameliranih inženjerskih konstrukcija i korišćenja sekundarnih drvnih ostataka. Magistrirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1974. godine na temi Utjecajni parametri na kvalitetu oplemenjenih ploča iverica u kratkotaktnom postupku. Doktorirao je 27.XII.1990. godine na Šum. fakultetu u Zagrebu na temi Ljepljenje impregniranog drva za vanjsku upotrebu. Zvanje stručnog suradnika stekao je 1965. godine, a zvanje višeg stručnog suradnika 1970. godine. Tijekom školske godine 1971/72. kao stipendist DAAD-a proveo je godinu dana na specijalizaciji u Institutu za istraživanje drva u Münchenu. Od 1975. do 1980. godine voditelj je Odjela za drvne ploče i tehniku ljepljenja u Institutu za drvo. Na Šum. fakultetu u Zagrebu kao vanjski predavač držao je škol. god. 1980/81. i 1981/82. predavanja i vježbe iz predmeta Proizvodnja furnira i furnirskih ploča, a vodio je i nekoliko diplomskih radova. Od 1980. do 1984. godine direktor je Instituta za drvo u Zagrebu. Od srpnja 1988. zaposlen je u Austrijskom institutu za istraživanje drva u Beču, a zatim u tvrtki Kremschemie. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova, niza studija, ekspertiza i projekata te sudionik brojnih domaćih i stranih savjetovanja.

1Stjepan Petrović, 2003: Furniri i ploče. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 699

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM