HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1409
ime M., Zlatko
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, poslovođa, taksator
     

                                                                IZBOR      (lugari /1409)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1993

ispisan

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Nevenke rođ. Cvitković. Osnovnu i Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1967. Završio je i Višu šum. školu u Karlovcu (1989). Od svibnja 1968. radio je u Rasadniku Kuželj kao poslovođa, a od 1973. bio je u Odjelu za uređivanje šuma ŠG Delnice. I sada radi kao uređivač u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice kao taksator. Živi u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM