HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID1410
ime M., Zoran
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     


lokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1993

umirovljenici

šumarski tehničar Sin Dragutina i Jozefi ne rođ. Kramarić. Osnovnu i Srednju šum. školu završio je u Delnicama. Od 1975. do 1985. radio je u Šumariji Mrkopalj ŠG Delnice, od 1986. do 1998. u CMC Lučice, a od 1998. do danas (2003) u “Hrv. šumama”, UŠP Delnice, Šum. Delnice. Glavninu radnog vijeka bio je na mjestu poslovođe iskorišt. šuma. Živi u Delnicama.

1Najvirt, Ž., A. Miličević, Š. Meštrović, 2008: Areal hrasta oštrike (Quercus coccifera l.) u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca. Š.L. 5-6, s.253 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM