HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14160
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva - tehnički smjer
      viši predavač Konstrukcija namještaja, Tehnike lijepljenja i Konstrukcija proizvoda od drva

                                                                IZBOR      (HLDT /14160)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Studirao je na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1950 /51, a diplomirao 1953. godine - tehnički smjer. Radio je u poduzećima za proizvodnju namještaja, a zatim kao nastavnik u Tehničkoj školi u Nišu, Središnjoj obrtničkoj školi u Zagrebu te bio profesor i šef Odjela za unutarnju arhitekturu Škole za primijenjenu umjetnost u Zagrebu. Bio je urednik časopisa Stolar (1954- 59) i suradnik Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo LRS. Razradio je tehnološki proces močila za drvo od domaćih sirovina. God. 1960. predavao je na DI odsjeku Šum. fakulteta, kao honorarni predavač, predmete Konstrukcije proizvoda od drva i Proizvodnja namještaja, a od 1963. godine te predmete predaje kao stalni nastavnik, viši predavač. Od 1961. do 1965. predavao je i na Višoj tehničkoj školi za finalnu obradu drveta Nova Gradiška. I nakon umirovljenja neko vrjeme vodi predavanja, vježbe i ispite iz predmeta Konstrukcije proizvoda iz drva i Površinsku obradu drva. Doživio je duboku starost. Živi u Zagrebu. (Popis radova v. u Sveuč. šum. nastavi u Hrv. 1898-1998, str. 223.)

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM