HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14181
ime P., Tomislav
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14181)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, niže razrede gimnazije u Koprivnici, a Tehničku školu drvne struke u Virovitici. Šumarski fakultet, DT odjel, završio je 1966. godine, nakon čega radi kao pripravnik u DI Česma Bjelovar, u proizvodnji furnirskih ploča, rezanog furnira i u pilani. Nakon obavljenog pripravničkog staža radi kao tehnolog, upravitelj pogona i direktor pilane. Od 1977. direktor je Tvornice ploča iverica u izgradnji, a od 1979. godine direktor je Tvornice za proizvodnju i oplemenjivanje ploča iverica. Od 1983. godine zaposlen je kao pomoćnik direktora za proizvodnju DI Česma Bjelovar. U srpnju 1991. godine prelazi u privatno poduzeće ARENA Križevci, gdje radi na razvoju preradbe drva. U školskoj godini 1970/71. upisuje poslijediplomski studij iz kolegija tehnologija masivnog drva na Šum. fakultetu u Zagrebu, a završava ga 1974. god. obranjenim magistarskim radom Usporedna analiza prerade hrastove oblovine klasičnom tehnologijom i tehnologijom izrade drvnih elemenata. Disertacijski rad pod naslovom Utjecaj kvaliteta i promjera hrastovih trupaca na iskorištenje u proizvodnji piljenih elemenata obranio je 6.VII.1978. god. Za docenta predmeta Furniri, furnirske i stolarske ploče na Šum. fakultetu u Zagrebu izabran je 29.VI.1979. godine, ali odustaje od stalnog radnog odnosa. Aktivno je radio kao vanjski suradnik ZIDI-ja, Šum. fakulteta u Zagrebu. Dana 6.IV.1990. god. izabran je u znanstvenoistra- živačko zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje šumarstva. Sudjeluje u znanstvenoistraživačkom radu više od 25 godina. Objavio je nekoliko znanstvenih radova, te mnoge stručne radove i više od 40 elaborata, projekata i studija. Sudjelovao je na 14 stručnih skupova, 1986. god. na IUFRO kongresu u Ljubljani i 1988. godine u Sao Paolu (Brazil) sa znanstveno-stručnim radovima. Od 1997. godine na DT odsjeku Šum. fakulteta predaje predmet Tehnologija masivnog drva.

1Iskorištenje sirovine u pilanskoj preradi drva, Drvna industrija, 24(1973), 7-8, 147-157.
2Prerada tanke oblovine (promjera 16-24 cm) Drvna industrija, 24(1973), 11-12, 247-252.
3Tržište i proizvodnja elemenata, Drvna industrija, 24(1973), 11-12, 280-282.
4Iskustva u proizvodnji elemenata iz hrastovine, Savjetovanje o drvnim elementima za proizvodnju namještaja, Zbornik radova, Proljetni zagrebački velesajam, Zagreb, 1974.
5Namjenska prerada tanke hrastove oblovine, Drvna industrija, 26(1975), 5-6, 103-109.
6Poslovna zajednica šumarstva i drvne industrije Bjelovar, Drvna industrija, 26(1975), 9-10, 233-235.
7Problemi proizvodnje piljenih elemenata od hrastovine, Drvna industrija, 27(1976), 7-8, 161-169.
8Nova tvornica iverica u Bjelovaru, Drvna industrija, 28(1977), 5-6, 153-155.
9Utjecaj kvalitete i promjera hrastovih trupaca na iskorištenje u proizvodnji piljenih elemenata, Bilten ZIDI, 6 (1978), 2, 1-47.
10Pilanska tehnologija s obzirom na potrebe industrije namještaja, Savjetovanje u Osijeku, Zbornik radova, 237-243, Osijek, 1983.
11Utjecaj sirovine, repromaterijala i energije na ekonomski položaj proizvodnje iverica, Bilten ZIDI, 12(1984), 1, 1-12.
12Uz 25. obljetnicu DI „Česma“ Bjelovar, Drvna industrija, 36(1985), 3-4, 83-87.
13Transfer i primjena znanstveno-razvojnog rada u preradi drva, Bilten ZIDI, 13(1985), 6, 113-125.
14Proizvodnja elemenata na pilanama, Drvna industrija, 38(1987), 7-8, 157-161.
15Načini piljenja hrastovih trupaca radi izrade proizvoda određenih karakteristika, All division 5 (sv. 1), Zbornik radova Conference IUFRO, Sao Paolo, Brazil, 1988.
16Razvoj pilanske prerade hrastovine, Drvna ind., 39(1988), 9-10, 217-220; 39 (1988), 11-12, 255-263.
17Prka, T., 1989: Problematika razvoja mehaničke prerade drva. Š.L. 9-10, s.463 PDF
18Pilanska prerada drva, stanje, pravci i strategija razvitka industrijske prerade drva u RH do 2010. god., izd. Croatia drvo d.d., Zagreb, 1995.
19Parket, podovi i obloge, stanje, pravci i strategija razvitka industrijske prerade drva u RH do 2010. god., izd. Croatia drvo, d.d. Zagreb, 1995.
20Stanje i pravci razvitka pilanske prerade drva u Republici Hrvatskoj, Međunarodni stručni simpozij Revitalizacija i restruktuiranje šumarstva i drvne industrije Republike Hrvatske, Sponzorstvo UNIDO-a (Organizacije ujedinjenih naroda za razvoj), Zbornik radova, Tuhelj, 1996.
21Prka, T., 2001: Josip Ištvanić, dipl. ing. drvne industrije. Š.L. 11-12, s.664 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM