HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1420
ime M., Miroslav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1420)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Osijek

2009

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Darda

šumarski tehničar

 Sin Jakova i Mirjane rođ. Pobulić. Osnovnu školu završio je u Dardi, a Srednju šum. u Kraljevu (Srbija). Zaposlio se krajem 1986. god. u LŠG "Jelen" kao šum. tehničar za gospodarenje šumama. Sada radi u Hrvatskim šumama UŠP Osijek, Šumarija Darda, kao šum. tehničar. Živi u Uglješu kod Darde.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM