HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1422
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
VKV lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1422)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Rudolfa i Dragice rođ. Kovač. Osnovnu školu završio je u Tršću, a zatim je postigao zvanje VKV lugar. Od 1954. god. radio je kao lugar – poslovođa u Šumariji Tršće, ŠG Delnice. Bio je vrstan organizator rada. Dodijeljena mu je Medalja rada, a 1973. god. i Priznanje u povodu jubilarne dvadesete obljetnice postojanja i rada ŠG Delnice. God. 1988. otišao je u zasluženu mirovinu. Živi u rodnom Selu kod Tršća.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM