HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1423
ime M., Antun  - mlađi
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1423)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

2006

Šumarija Gerovo

šumarski tehničar

 Sin Josipa i Marije. Osnovnu školu završio je u Gerovu, a Šum. školu, uz rad, u Karlovcu (1985). Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Gerovo. Glavninu radnog vijeka bio je na mjestu pom. revirnika. Živi u Hrib–Brezovici kod Gerova.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM