HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14261
ime R., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. strojarstva, dr. sc.
      docent Osnova strojarstva na Šum. fakultetu u Zagrebu

                                                                IZBOR      (HLDT /14261)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Nakon završene Strojarsko-tehničke škole u Zagrebu, upisao se na Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je diplomirao 1981. god. na Katedri za materijale. Od 1982. do 1984. god. radio je u Tvornici parnih kotlova (TPK-a) u Zagrebu, zatim u RO Jugoinspekt na poslovima inspekcije i kontrole za naftna i plinska polja, parnih kotlova, centrifugalnih pumpi, visokotlačnih armatura i dr. Od 1.IX.1987. stalno je zaposlen na Šum. fakultetu u Zagrebu na Kate dri za strojarstvo, najprije u svojstvu asistenta, pa višeg asistenta i docenta za predmet Opće strojarstvo. U listopadu 1993. obranio je magistarski rad Optimizacija učina viševretenih glodalica za obradu drva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a disertaciju naslova Ovisnost kakvoće piljenja drva o naprezanjima u listu kružne pile obranio je na Šum. fakultetu u Zagrebu u prosincu 1997. godine. Tijekom rada na Šum. fakultetu bio je stalni istraživač na međuprojektnom zadatku Kompleksna istraživanja organizacije proizvodnje u preradama sastojine i na projektu Adaptivno upravljani alatni strojevi za obradu drva. Objavio je više od 20 znanstvenih i isto toliko stručnih radova.

1Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Stjepan Ristović, Esad Jakupović, 1993: Matematički model za određivanje toplinske kolikoće šumske biomase. GŠP vol. P4 s. 305
2Stjepan Risović, 1995: Optimizacija učina viševretenskih glodalica za obradu drva. GŠP vol. 32 s. 167
3Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S., 1996: Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.163 pdf
4Risović, S., Domac, J., 1999: Stanje korištenja i energetski potencijal biomase iz drvno-prerađivačke industrije u Zagrebačkoj županiji. Š.L. 9-10, s.453 pdf
5Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Goglia, Ivan Knežević, Ivan Martinić, Stjepan Puljak, Stjepan Risović, Vencl Vondra, 2001: Šumarsko inženjerstvo u jelovim sastojinama - rad, otvaranje šuma i uporaba mehanizacije. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 687
6Risović, S., 2001: Osvrt na 1. svjetsku konferenciju i izložbu. Š.L. 1-2, s.114 PDF
7Domac, J., Jakopović, M., Risović, S., 2002: Burza drvnog ostatka u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.401 pdf
8Ivica PAPA, Tibor PENTEK, Hrvoje NEVEČEREL, Kruno LEPOGLAVEC, Andreja ĐUKA, Branimir ŠAFRAN, Stjepan RISOVIĆ, 2015: RAŠČLAMBA TEHNIČKIH ZNAČAJKI I SUSTAVA ODVODNJE POSTOJEĆIH ŠUMSKIH CESTA RADI UTVRĐIVANJA POTREBE NJIHOVE REKONSTRUKCIJE – STUDIJA SLUČAJA ZA G.J. „BELEVINE“ NPŠO ZALESINA. Š.L. 11-12, s.497 pdf
9Julije DOMAC, Stjepan RISOVIĆ, Velimir ŠEGON, Tibor PENTEK, Branimir ŠAFRAN, Ivica PAPA, 2015: MOŽE LI BIOMASA POKRENUTI ENERGIJSKU TRANZICIJU U HRVATSKOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI?. Š.L. 11-12, s.561 pdf
10Branimir ŠAFRAN, Matija JUG, Kristijan RADMANOVIĆ, Marin HASAN, Kristijan AUGUSTINOVIĆ, Krešimir VUČKOVIĆ, Stjepan RISOVIĆ, 2018: DOPRINOS ISTRAŽIVANJU SVOJSTAVA PELETA OD DRVA TUROPOLJSKOG KRAJA. Š.L. 3-4, s.149 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM