HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1441
ime M., Rudolf
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1441)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Jakoba i Antonije rođ. Mečenero. Cijeli radni vijek bio je lugar u Šumariji Tršće.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM