HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1444
ime M., Darko
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija

niže obr.1986.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Brinje

 šum. tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika, rođ. 24.10.1968. Sin Petra i Marije rođ. Komadina. Osnovnu školu završio je u Brinju, a srednju u OOC za šumarstvo u Karlovcu (1987). Od 1989. radi kao čuvar šume u Šumariji Brinje, sada UŠP Gospić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM