HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14467
ime Š., Bogoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing.
      mlađi asistent za predmet Anatomija drva

                                                                IZBOR      (HLDT /14467)   IZMJENE         ISPISlokacija
 U Zagrebu je završio osnovnu školu i maturirao u srednjoj ekonomskoj školi 1989. godine stekavši zvanje ekonomskog stručnog djelatnika. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1989, a završio 3.XII.1997. godine. Za školovanja u srednjoj školi i za vrijeme studija pohađao je tečajeve engleskog jezika u školi stranih jezika. Tijekom studija aktivno je surađivao sa doc. dr. sc. F. Penzarom na poslovima vezanim za predmet Furniri, furnirske i stolarske ploče. Godine 1995. i 1996. radio je na poslovima opremanja objekata u građevnom poduzeću Bild, kao i u propagandnoj tvrtki Public design. Od 1. ožujka 1998. godine izabran je kao mlađi asistent za predmet Anatomija drva u Zavodu za znanost o drvu.

1Tomislav Sedlar, Tomislav Sinković, Ivana Perić, Andrej Jarc, Srđan Stojnić, Bogoslav Šefc, 2019: Tvrdoća toplinski modificirane bukovine i grabovine . Š.L. 9-10, s.425 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM