HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1449
ime M., Petar
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1449)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Jasenak

 mlađi, šum. tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika, (Jasenak, 1964). Sin Branka i Stevke rođ. Kovačević. Osnovnu školu završio je u Ogulinu, a Šum. školu u Karlovcu (1982). Radi kao pom. revirnika u "Hrv. šumama", UŠP Ogulin, Šumarija Jasenak.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM