HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14492
ime Š., Mihovil
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14492)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1941.Zagreb
diplomirao12. 10. 1949.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od1968.Willowdale /Kanada/
djelovao Han-Pijesak, Rijeka, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Karlovac, Zagreb Sin Vladimira i Ivane rođ. Rajković. Hrvat, rimokatolik, hrvatskog i kanadskog državljanstva. Otac mu je bio pravnik, a majka učiteljica. Osnovnu je školu pohađao u Brinju i Novskoj, a gimnaziju u Zagrebu, Novom Sadu, Sisku da bi maturirao na IV. realnoj gimnaziju u Zagrebu 1941. godine.

Šumarstvo je diplomirao 12. 10. 1949. na Šum. odjelu Poljopr.- šum. fakulteta u Zagrebu.

Najprije je radio u ŠG-u Han-Pijesak (BiH), zatim u drv. industriji: najprije u DIP-u Rijeka, pa u Slav. Brodu, Novoj Gradiški te kao tehn. direktor DIP-a Karlovac. God. 1959-1968. radio je u Institutu za drvnoind. istraživanja u Zagrebu. Na struč. praksi boravio je u SAD-u, Norveškoj i Finskoj.

Od 1968. živi u Kanadi (Willowdale, Ontario).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM