HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID145
ime B., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /145)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mirka i Marice rođ. Šemper. Osnovnu školu završio je u Martinskoj Vesi, a srednju u Škol. privrednom centru u Sisku. U šumarstvu se zaposlio 1981. Radio je na području ŠG Zagreb, odnosno u Hrvatskim šumama, UŠ Zagreb. Radi na mjestu šum. tehničara – pom. revirnika: u Šumariji Zagreb bio je zaposlen do 1985. god, a zatim od 1986. do 2001. u Šumariji Novoselec. Od 2001. do danas radi u Šumariji Remetinec u Zagrebu. Živi u Gredi Breškoj kod Ivanić Grada.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM