HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14513
ime Š., Franjo
zvanje
zanimanje     
drvarski stručnjak
      pomoćnik ministra za drvnu industriju

                                                                IZBOR      (HLDT /14513)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Pet razreda osnovne škole završava u Vinkovcima i kao dijete bez oca, završio je mađarsku Julijansku školu. Kako nije imao novca za daljnje školovanje, zapošljava se u pilani i tvrtki Slaveks u Vinkovcima. Počinje kao kurir, a završava kao pomoćnik ministra i generalni direktor. Najprije privatno završava srednju školu i marljivo uči jezike te postaje poliglot (govori njemački, mađarski, engleski, francuski, talijanski i ruski). Već prije Drugoga svj. rata poznat je kao odličan stručnjak mehaničke prerade drva. Odmah nakon rata zauzima vodeće mjesto u drvnoj industriji SR Hrvatske. Najprije radi kao načelnik Odjela za drvnu i građ. industriju u Ministarstvu industrije, zatim kao pomoćnik ministra drvne industrije. Najprije sudjeluje u obnovi drvne industrije Hrvatske, a zatim radi na tome da se ona osposobi za izvoz. Početkom 1948. osniva se Exportdrvo čiji je direktor. Borio se protiv štetne prodaje hrastove piljene građe SAD-u. O sirovinama i njihovom sortiranju pod njegovim su rukovodstvom održana dva savjetovanja: u Slav. Brodu i Đurđenovcu (1951). U praksi pokazuje kako se racionalno iskorištava drvo. Imao je veliki ugled među inozemnim poslovnim partnerima. I nakon odlaska u mirovinu i dalje je radio. Za svoje zasluge dobio je Orden rada sa zlatnim vijencem. Preminuo je u Zagrebu 1982. god.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM