HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1452
ime M., Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, skladištar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1452)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

2008

Šumarija Gomirje

šumarski tehničar

 Sin Marka i Naranče rođ. Stipanović. Osnovnu školu završio je u Vrbovskom, a Srednju šum. školu u Delnicama 1983. god. U šumarstvu se zaposlio 1984. god. Cijeli dosadašnji radni vijek radio je u Šumariji Gomirje, ŠG Delnice. Do 1999. gdine bio je skladištar trupaca i rezane građe. U 2000–oj godini bio je pripravnik u Šumariji Gomirje. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Gomirje. Od 2002. radi kao radnik – kopčaš. Živi u Gomirju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM