HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14527
ime Š., Rudolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing.
      asistent za predmet Hidrotermička obrada drva te Sušenje, parenje i kondicioniranje drva

                                                                IZBOR      (HLDT /14527)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Srednju tehničku školu završio je s odličnim uspjehom i nastavio svoje usavršavanje na DI odjelu Šum. fakulteta. Diplomirao je 1971. godine. Tijekom studija na Šum. fakultetu bio je zaposlen na Kemijskotehnološkom fakultetu u Zagrebu kao laborant u Zavodu za analitičku kemiju. Nakon završetka studija obavljao je poslove tehnologa, tehničkog voditelja i upravitelja Tvornice namještaja u drvnom kombinatu Brestovac u Garešnici. Na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odjelu zaposlio se u srpnju 1978. godine kao izvršilac na temama Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji, a od 12. ožujka 1979. godine radi kao asistent za predmet Hidrotermička obrada drva. U nastavnom radu izvodi vježbe predmeta Sušenje, parenje i kondicioniranje drva, VI. stupnju nastave i iz predmeta Hidrotermička obrada drva, na VII/1 stupnju nastave. Također sudjeluje u organizaciji i izvođenju terenske nastave tih predmeta. Škol. god. 1979/80. završio je nastavu za pedagošku izobrazbu sveuč. nastavnika i suradnika. Bio je tajnik DT odjela, predsjednik Sekcije asistenata i član Izvršnog odbora Savjeta Šum. fakulteta. Osim nastavnom aktivnosti, bavi se i znanstvenoistraživačkim radom u području hidrotermičke obradbe drva. Istraživanja usmjerava na mjerenje utroška toplinskog kapaciteta električne energije u različitim tipovima sušionica, a bavi se i istraživanjima toplinske razgradnje pločastih materijala. Dana 17.VII.1987. godine sporazumno prekida radni odnos na Šum. fakultetu u Zagrebu.

1Reakcija na vatru običnih i vatrootpornih ploča iverica (s V. Bruči), Bilten ZIDI, 12(1984), 3, 15-36.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM