HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1458
ime M., Zvonko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1458)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Marije rođ. Burić. Osnovnu školu završio je u Vrbovskom, a Srednju šum. školu 1965. u Delnicama. Bio je zaposlen u "Drvo" Rijeka i Njemačkoj, a sada radi u “Hrv. šumama”, UŠP Delnice, Šumarija Vrbovsko.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM