HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID146
ime B., Joško
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /146)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šum. školu polazio je i završio u Karlovcu 1966. god., a 80–ih godina radio je u poduzeću “OMIAL” u Omišu. Živi u Omišu. Ostali podaci nisu nam dostupni.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM