HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1462
ime M., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1462)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1989.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je 1989. u Karlovcu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Koprivnica, Šumarija Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM